Şirketimiz nezdindeki hesap bilgilerinizi görüntülemek için lütfen sağda bulunan "Borç Sorgulama" butonuna tıklayınız.

Güven Varlık Yönetim

Faaliyetleri ile ülkemizde ve dünyada saygın bir yer edinmiş, finans piyasalarındaki etkinliği ve yatırımcılarının kalitesi ile iyi tanınan bir holding şirketin iştirakidir.Kuruluş amacı ve faaliyet konusu, alacaklı finansal kuruluşlardan ya da borçlulardan gelen talep üzerine banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması veya finans kuruluşlarına tahsilat hizmetleri verilmesinden ibarettir.

Faaliyet Konularımız

  • Tahsili gecikmiş alacakların finansal kuruluşlardan devir alınması.
  • Bankaların tahsili gecikmiş alacak portföylerinin veya devir alınan tahsili gecikmiş alacakların idare ve takibi.
  • Finansal sıkıntı içindeki borçlu firmaların faaliyetlerinin ve borçlarının yeniden yapılandırılması.
  • Finansal sıkıntıya düşmüş firmalara danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Devir alınan aktiflerin yönetilip geliştirilerek azami değer artışının sağlanması.

Girişim Varlık Yönetimi A.Ş. ve Güven Varlık Yönetim A.Ş. şirketleri birleşmesinden dolayı Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.'deki bütün haklar Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir.

Generic placeholder image Haberler

11.01.2016

Yurt içinde 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) nominal tutar kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz 08.01.2016 tarih, 01/01 sayılı SPK kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan ihraç belgemizi görüntülemek için tıklayınız.

30.10.2015

Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devir olan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Merkez Mahallesi Cendere Caddesi Ofishane E22/K3 Kağıthane-İstanbul adresine müracaatla devralan şirketten alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157nci maddesi gereğince ilan olunur.
Dökümanı görüntülemek için tıklayınız.

21.01.2015

875 bin kredi kartı borçlusuna 3 milyar liralık “barış” yolunu açan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından , 300 bin kartzedeye barış için ‘varlık şirketi’ yolu göründü.

19.12.2014

BDDK(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) , yeni varlık şirketi kurulmasına onay verdiğini açıkladı

01.12.2014

Varlık yönetim şirketleri batık kredilerin %50'sini ihtiyaç ve kredi kartı , %70 'ini ise taşıt ve konut olarak icra yoluyla tahsil ediyor.Tahsilat süreleri ise kart ve ihtiyaçta 2 yılken , taşıt ve konutta 1 yıldır.

07.02.2013

Varlık Yönetim Şirketleri , bankaların ve diğer finans kurumlarının tahsili gecikmiş alacaklarını satın alarak bankacılık sektörüne sermaye desteği sağlıyor.

18.10.2011

Bankalar müşterilerinden tahsil edemedikleri borçlarını Varlık Yönetimi şirketlerine devredebiliyor.