Generic placeholder image

Faaliyet Konularımız

Alacak Satınalmalar

Güven Varlık Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarını ve diğer varlıklarını satın alır; sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile bu varlıkları mümkün olan en yüksek değerden nakde dönüştürür.

Bankalardan

Tahsili Gecikmiş Alacakların da bir değeri vardır. Alacaklarınızın değerini, diğer bir ifadeyle gelecekte ne kadar sürede ne miktarda tahsilat yapılabileceğini en iyi siz bilirsiniz.

Bu kadar beklemeye ve uğraşmaya değer mi?

Size, tahsili gecikmiş alacaklarınızın gelecekteki değerini bu günden ödemeyi teklif ediyoruz.

Güven Varlık, alacaklarınızı çalışanlarının bankacılık deneyimleri ve varlık değerlendirme uzmanlığı sayesinde mümkün olan en doğru değeri üzerinden satın almaktadır.

Tahsili Gecikmiş Alacaklarınız için düzenleyeceğiniz bir ihaleye katılabileceğimiz gibi, bankanızdan gelecek davet üzerine bir veya daha fazla borçlu grubuna ait alacakları inceleyip fiyatlama yapmamız da mümkün bulunmaktadır.

Alacak satışlarınızı, üzerinde mutabık kalacağımız bir değerden kesin ve nihai olarak yapabileceğiniz gibi, gelir paylaşımlı satış yöntemleri üzerinde de görüşebiliriz.

Bizi arayın, size ve işinize nasıl katkı sağlayabileceğimizi daha detaylı anlatalım.

Borçlulardan

Güven Varlık, Türkiye’deki banka ve diğer mali kurumlara borçlu olan kişi ve kuruluşların borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda da faaliyet göstermektedir.

Bankalara ve finans kuruluşlarına borcu olan gerçek veya tüzel kişiler şirketimize müracaat ettikleri takdirde, mali durumları en kısa sürede incelenerek, uygun bulunan borçlular için ihtiyaçlarına göre çözümler üretilmektedir.

Alacak Tahsili

Tahsili Gecikmiş Alacak yönetiminde hukuk bürolarının ve avukatların verdiği hizmetlerin önemini biliyoruz.

Ancak, Tahsili Gecikmiş Alacak yönetiminin sadece hukuk bürolarına veya avukatlara bırakılmayacak bir iş olduğuna inanıyoruz.

Güven Varlık alacak ve varlık çözümleme süreçlerinin yönetiminde bankacılık, krediler ve alacak tahsilatı konusunda deneyimli, müzakere yetenekleri gelişmiş uzman varlık yöneticileri ile çalışır. Varlık yöneticilerinin tahsilat faaliyetleri hukuk, istihbarat ve diğer yardımcı hizmetler ile yoğun olarak desteklenir.

Güven Varlık’ın iş örgütlenmesi içinde alacak ve varlıkların değerini korumak veya bu varlıkları değerli kılmak için gerekli her türlü faaliyet uzman ekiplerce yerine getirilir. Çalışanlarımızın deneyimi, uzmanlığı ve işe adanmışlığı tahsili gecikmiş alacaklarını en yüksek değerden çözümlemek isteyen iş ortaklarımıza sunduğumuz en değerli varlığımızdır.