Generic placeholder image

Neden Satmalısınız?

Tahsili Gecikmiş Alacak ve varlık yönetimi, hukuki işlemleri de içinde barındıran uzun ve zorlu bir süreçtir.

Şube yöneticisinden Genel Müdür’e kadar her kademedeki kilit personelin değerli zamanını, moralini, motivasyonunu tüketir.

Raporlama, takip ve süreç yönetimi, istihbarat, borçlularla müzakere, hukuk bürolarının ve diğer harici hizmet birimlerinin kontrolü ve yönetimi, bu süreçlerde görev alan tüm birimlerin koordinasyonu ve problemlerin çözümü bankanızdaki istihdamı artırır, maliyetleri yükseltir, yeni yazılımlar ve techizatlar gerektirir.

Mahkeme ve icra dairelerine yatırılacak harçlar, teminatlar ve takip masrafları da işin bir başka boyutudur.

Güven Varlık kuruluş ve varlık nedeni gereği alacaklarınızı değerine satarak aşağıdaki avantajlardan yararlanmanızı öneriyor:

 • Özvarlık ve aktif verimliliğinizi artırın
 • Karşılıkları gelir tablosuna aktarın
 • Tahsilat giderlerinizden tasarruf edin
 • Tahsili Gecikmiş Alacak yönetimine ayırdığınız zamanı yeni ve karlı işlerde kullanın
 • Satış bedellerinden sağlayacağınız nakit akışını gelir getirici aktiflere yatırın
 • Avukatlık ücretleri, karşı taraf avukatlık ücretleri ve teminatların bakım, destek ve sigortası gibi yüksek maliyetli giderlerden kurtulun
 • Yasal takip süreçlerinin ve sonuçlarının bankanızın piyasa imajına getireceği olası aşınmalardan korunun
 • Müşteri İşleri Yöneticilerinizi, tahsili gecikmiş alacak yönetiminin yıpratıcı sürecleri yerine gelir sağlayıcı, pazar payını artırıcı işlerde kullanın
 • Tercih Edilen Varlık Türleri

  Güven Varlık prensip olarak banka ve finansal kuruluşların tüm tahsili gecikmiş alacaklarını ve varlıklarını satın almaya veya yönetmeye taliptir. Ancak temel tercihimiz ve önceliğimiz tahsili gecikmiş alacak portföylerini satın almaktır.

  Satın almaya hazır olduğumuz tahsili gecikmiş alacak türleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Kurumsal Kredi Alacakları
 • Ticari Kredi Alacakları
 • Küçük İşletme (Kobi) Kredileri
 • Kredi Kartı Alacakları
 • Bireysel Kredi Alacakları
 • Konut Kredisi Alacakları
 • Taşıt Kredisi Alacakları
 • Bankanızla, yukarıdaki sınıflandırmaya uysun veya uymasın her türlü varlık ve tahsili gecikmiş alacak portföyünüzün satın alınması için görüşmeye hazırız.